•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Global Peace Festival Londen geopend in het Britse Lagerhuis

"Dit werk is essentieel indien we vrede willen bereiken", zei Rev. Marcus Braybooke, voorzitter van het ‘World Congress of Faiths’, de spreker die het Festival opende. “We moeten ons richten op het morele vacuüm in het centrum van onze maatschappij en we hebben leiders nodig wiens deemoed weerspiegeld wordt in hun publieke, evenals hun privéleven. De paneldiscussie waaraan diverse vertegenwoordigers deelnamen uit Europa, Afrika en het Midden Oosten, werd voorgezeten in het Lagerhuis door het Britse parlementslid Dave Anderson, die recentelijk ook aanwezig was bij het Global Peace Festival in Kenia in september van dit jaar.

Vervolg:

Mr Dave Anderson (representing Blaydon in Northeast England) warmly welcomed the delegates from over 50 nations. “People who want to make a difference in this world are always welcome in this House,” he said.

Belangrijk onderdeel van het Londense Global Peace Festival ( 20-22 november 2008) was een driedaagse International Leadership Conference in het Waldof Hilton Hotel Londen. Onder de ruim 200 deelnemers aan deze conferentie bevonden zich o.a. voormalige regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen, ambassadeurs, burgemeesters evenals religieuze leiders van verschillende denominaties en wetenschappers.

Vanuit Nederland werd de conferentie bijgewoond door voormalig commissaris van de koningin Jhr. Mr. Pieter Beelaerts van Blokland, dr. Eva Latham, voormalig minister van defensie dr. Willem van Eekelen, mevr. Janneke van Eekelen, voormalig Tweede Kamerlid dr. Hans Gualthérie van Weezel, drs. Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, voormalig Eerste Kamerlid dr. Derk Dees en de voormalig ambassadeurs voor Nederland drs. Willem Bertens, baron S. van Heemstra, en mr. Joost Wolfswinkel.

Mr Dave Anderson, vertegenwoordiger van het district Blaydon in noord oost Engeland, heette de gasten, afkomstig uit 50 landen, hartelijk welkom. “Mensen die zich echt voor vrede willen inzetten zijn altijd welkom in dit Parlementshuis”, zei hij. Verscheidene sprekers brachten tot uitdrukking dat een nieuwe, frisse benadering van het thema ‘vreedzame verandering’ dringend nodig is en drongen aan op een nieuw paradigma hiervoor.

De afgevaardigde Amjad Ali Majali, parlementslid van het koninkrijk Jordanië, drukte zijn teleurstelling uit over het gebrek aan vaart bij het veranderingsproces in het midden oosten.”We moeten de huidige vredesstrategieën in onze regio eerlijk en objectief beoordelen”, zei hij. “Ze hebben geen effect en terrorisme en extremisme worden haast niet aangepakt. Het is nodig dat we een infrastructuur voor vrede neerzetten en het is van het allergrootste belang dat we onze jongeren onderwijzen over vreedzaam naast elkaar bestaan. Kort gezegd, we hebben een ’New Moon’ van vrede nodig.”

“Het is voor ons allen helder dat goed bestuur wenselijk en noodzakelijk is”, zei Ahmed Kabbah, die tot 2007 acht jaar lang president was van Sierra Leone. “Leiders moeten zich er ten allen tijde van bewust zijn dat ze in dienst staan van het volk. Dat geldt ook voor de staf en de adviseurs van deze leiders. Goed bestuur moet echter geen absolute voorwaarde zijn voor financiële hulp en ondersteuning voor vreedzame ontwikkeling. In tijden van crisis mag het niet zo zijn dat mensen die al te lijden hebben als gevolg van slecht leiderschap nog een extra prijs moeten betalen.

De volgende spreker was mevrouw Ida Odinga, echtgenote van de premier van Kenia, Raila Odinga en zelf voorzitter van Kenia’s Bond van Vrouwelijke Kiezers. “Kenia heeft de afgelopen tien jaar grote veranderingen meegemaakt waarbij het land veranderde van een eenpartijstaat in een democratie met meerdere partijen en met de huidige coalitieregering”, zei ze. “Maar na de onverwachte geweldsuitbarstingen na de verkiezingen van vorig jaar, realiseren we ons dat ons werk nog maar net begonnen is. Op dit moment heeft Zimbabwe met dezelfde soort crisis te maken als ons land een jaar geleden kon overwinnen. Ik hoop dat ons voorbeeld en het tempo waarmee we een vredesovereenkomst bereikt hebben ook hen de weg kan wijzen”.

Mevrouw Odinga stipte ook aan dat volgens haar en haar man het werk van de International Leadership Conference en het succes van het recente Global Peace Festival in Nairobi er in niet geringe mate aan hebben bijgedragen dat het land zijn balans weer kon vinden.
Anton Rop, van 2002 tot 2004 premier van Slovenië, sprak over de nieuwe uitdagingen die de huidige globale financiële crisis teweeg brengt voor het vredesproces wereldwijd. “Op dit moment wordt het welzijn van hele naties bedreigd door wat Warren Buffet ‘wapens van financiële massavernietiging’ noemde”, zei hij.

“De taak om een wereld van vrede op te bouwen moet beginnen bij religieuze leiders en gelovige mensen”, sprak dr. Hyun Jin Moon tijdens zijn toespraak als voorzitter van het Festival. “Mijn vader heeft altijd geloofd dat God werkt door alle geloofstradities. Het is belangrijk dat we inzien wat onze vele gemeenschappelijke, universele beginselen zijn, we moeten deze uitdragen en vieren en samen werken aan het bouwen van ‘One Family under God’, te beginnen bij één gezin en van daar uit verder werkend.

Bekijk de diashow

 

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl