•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

Doel Peace Festivals is 'partnerschappen voor vrede'

De naam van de Universal Peace Federation maakt duidelijk dat vrede niet gezien wordt als de afwezigheid van gewapende conflicten alleen. Hoe fantastisch het ook zou zijn wanneer we morgen wakker zouden worden in een wereld zonder oorlogshandelingen, dit zou nog geen universele en blijvende vrede zijn. Universele vrede betekent vrede op alle niveaus. Hieraan werken betekent dat conflicten in alle lagen van het menselijk bestaan opgelost worden, te beginnen binnen het individu zelf. Vervolgens binnen de echtelijke relatie, het gezin en de samenleving in al haar complexheid.

Vervolg:

De UPF is opgericht vanuit de overtuiging dat een wereld zonder conflicten mogelijk is. Hoewel het een ingewikkeld proces en een enorme uitdaging is, gaat zij er van uit dat wij als ‘mensheid in ontwikkeling’ een nieuw niveau van spiritueel en religieus ontwaken bereikt hebben, waardoor de deur naar de eenwording van de mensheid wijd open staat. Dr. Martin Luther King jr. zei: “I have seen the promised land!” en met die zelfde hoop en vanuit die zelfde visie meent de UPF dat er een nieuwe universele bewustzijnsfase is aangebroken, waarin we besef krijgen van onze identiteit als leden van één familie met dezelfde lotsbestemming.

De UPF zoekt samenwerking voor vrede met gelijkgestemde partners. Zij is er van overtuigd dat de goddelijke inspiratie overal werkt waar mensen het goede nastreven met een nederig hart. De waarheid ligt niet bij één geloof of levensbeschouwing maar de waarheid is dat mensen elkaar nodig hebben om te werken aan een betere en meer harmonieuze samenleving. Vanuit het hart, niet omdat het moet.

Het zoeken naar partners komt nadrukkelijk tot uiting in het initiatief van de Global Peace Festivals, die in 2007 voor het eerst werden gehouden. Zij hebben als doel, een wereldwijd netwerk te creëren van organisaties en personen die vrede een warm hart toedragen en hiervoor actief willen zijn. Dit vanuit de visie dat vrede mogelijk is langs de weg van interreligieuze samenwerking, dienstbaarheid aan anderen en sterke, gezonde gezinnen.

Mensen die vrede zoeken vanuit het perspectief van een gelovige, kunnen zich gemakkelijk vinden in het thema van de Global Peace Festivals “Een wereldwijde familie onder een God”. Maar mensen die hetzelfde doen vanuit een niet-religieus wereldbeeld, zijn net zo welkom als partner. De UPF verwelkomt alle inzet die voortkomt uit het eerlijke verlangen van deze wereld een betere en meer liefdevolle plek te maken.

Ook in 2008 worden de Festivals over de hele wereld gehouden en op 22 november komt het Global Peace Festival naar Londen. U bent van harte welkom.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl