•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Nieuws vervolg:

European Leadership Conference in Noorwegen

Bijna 70 deelnemers waren aanwezig bij de European Leadership Conference in Langesundbad, Noorwegen, van 8-10 augustus 2008. De groep was heel divers qua leeftijd en achtergrond: vertegenwoordigers van een breed spectrum aan geloofsrichtingen en wereldbeschouwingen, afkomstig uit vele delen van Europa, maakten deel uit van het gezelschap dat in grote harmonie bij elkaar was. Langesund Bad is een klassiek kuuroord uit de vorige eeuw en vormde de perfecte locatie voor deze conferentie. Een prachtig landschap, een fascinerende kustlijn en sfeervolle gebouwen zorgden voor de juiste setting voor onze presentaties en discussies.

Vervolg:

As it was a bit challenging to find the suitable flight to the local airport, a bus was set up from the main airport to bring the majority of participants to the hotel. The 2 hours ride on the tourist bus went smooth and the time was spent well by having lunch and doing the check in and registration.

”Unity in diversity”

The miniconference on Saturday on Community Cohesion was very meaningful in this diverse audience. The conference with the title ”Unity in diversity – finding the way to harmony in a multicultural society” gave valuable impulses to the participants on how to proceed this important work of building harmony in our societies. Ms. Saleha Jaffer spoke of her experiences with community cohesion in London. She mentioned that community cohesion is a buzz-word and many are doing it, but that UPF is the best in the market.

Dr. Bertens speaks about community cohesion

Dr. Jan-Willem Bertens from the Netherlands spoke of international aspects of community cohesion. He spoke on how local events as the film Fitna or the cartoons in Denmark could trigger international tension.

Mr. Alf Mønnesland spoke on family values as the common factor in all culures. He emphasised how family-relations form a universal experience, something we all are concerned about, and how more focus on this could bring us closer together as a global family.

UPF vision well received

Tim Miller’s presentations on the founding principles of the UPF (universal principles for peace building) were well received and were, according to many, an eyeopener in its framework of universal values for peace. Many of the participants agreed with mr. Miller that mankind’s growing awareness of a loving and passionate God as the parent of mankind, is the beginning of lasting peace. Our lecturer explained that Gods ideal of family and loving family relationships, as well as the principle of ’living for the sake of others’ are essential for peace. Each presentation was followed by a series of comments, to the degree that the moderator had to set a stop.

Cultural evening and conclusion

The cultural evening gave everybody a chance to show the artistic side of themselves. Music, songs, yoga, lyrics and dance created a nice close of a day. The three days were, as usual, a good blend of presentations, cultural performances, walk in the nature, sharing and social gathering - in total a mix that was well received by all the participants.

Terug naar de homepage

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl