•  

UPF - Secretariaat
Kamelenspoor 60

3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989
Tel: 070-3835938

E-mail: info@upf-nederland.nl


Citaten

"Een mens begint pas te leven zodra hij voorbij gaat aan zijn eigen beperktheden en zich betrokken gaat voelen bij het wel en wee van de mensheid"

Martin Luther King Jr.

"Ieder mens is geweldig omdat ieder mens kan dienen. U hoeft geen diploma van de universiteit te hebben om te kunnen dienen; u hoeft Plato en Aristoteles niet bestudeerd te hebben om te dienen. U hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te kennen om anderen te dienen. Alles wat u nodig heeft is een hart vol dankbaarheid"

Martin Luther King Jr.

"Je moet eerst zelf veranderen wil je de verandering in de wereld zien."

Mahatma Gandhi.

"Kunt u zich herinneren hoe theorieën over elektrische stroom en onzichtbare golven bespottelijk werden gemaakt? De kennis over de mens staat nog steeds in de kinderschoenen."

Albert Einstein.

"Er komt geen vrede tussen de volkeren zonder dat er vrede komt tussen de religies."

Hans Kung.

"Zalig zijn de vredestichters want zij zullen Gods kinderen genoemd worden."

Jezus, Mattheus 5:9

"Het eerste wat we moeten doen is Gods rijk in ons zelf zoeken. Daar ligt de vrede. Zodra we de vrede gevonden hebben, hebben we onze steun gevonden en tevens onszelf."

Jnayat Khan.

Indien iemand je een vuistslag geeft, doe dan niet hetzelfde. Ga naar zijn huis en zoen zijn voeten."

Sikhismen, Adi Grant.

"Als je naar God gaat dan vind je vrede in je hart."

Islam, Koran.13.28

"God is vrede, Zijn naam is vrede en alles is samen gebundeld in vrede."

Jodendom,
Zohar, Leviticus 10b

“Door Zijn genade kun je absolute vrede vinden."

Hindoeisme,
Bhagavad Gita 18.61.62

Verslag conferenties

European Leadership Conference in Noorwegen

Bijna 70 deelnemers waren aanwezig bij de European Leadership Conference in Langesundbad, Noorwegen, van 8-10 augustus 2008. De groep was heel divers qua leeftijd en achtergrond: vertegenwoordigers van een breed spectrum aan geloofsrichtingen en wereldbeschouwingen, afkomstig uit vele delen van Europa, maakten deel uit van het gezelschap dat in grote harmonie bij elkaar was. Langesund Bad is een klassiek kuuroord uit de vorige eeuw en vormde de perfecte locatie voor deze conferentie. Een prachtig landschap, een fascinerende kustlijn en sfeervolle gebouwen zorgden voor de juiste setting voor onze presentaties en discussies. Lees meer...

European Leadership Conference, 7-9 maart.

De van 7-9 maart in “Huize Glory” , Bergen aan Zee gehouden ELC conferentie was de beste en de meest vreugdevolle tot nu toe, zei drs. Wim Koetsier, algemeen secretaris van de UPF Nederland na afloop. Hans Campman, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van UPF, merkte op dat veel gasten het gevoel hadden “thuis te komen” in deze sfeervolle setting en dat er een atmosfeer van verbroedering en een waar familiegevoel merkbaar was. Voor de 35 deelnemers uit 10 Europese landen begon de conferentie vrijdagmiddag na een warme lunch met twee inleidende lezingen over de grondbeginselen van de UPF door Tim Miller: "De mensheid als één familie onder God en een leven voor de ander" en "De spirituele en morele dimensie, het gezin als de school van liefde". Lees meer.....

 

European Leadership Conference, 18-20 januari.

In Bergen aan Zee werd van 18- 20 januari in conferentiecentrum “Huize Glory” de eerste ELC conferentie van het jaar 2008 gehouden. Algemeen secretaris van de UPF Nederland drs. Wim Koetsier was de vaardige MC die de gasten uit binnen en buitenland twee en een halve dag door het afwisselende programma leidde. Na twee inleidende lezingen door Tim Miller, vicevoorzitter van UPF Europa, over de belangrijkste grondbeginselen van de UPF was het dr. Irma Loemban Tobing-Klein, medeoprichter en hoofd bestuurslid van MDG Global Watch en voormalig Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de Algemene Vergadering van de VN, die de gasten bijpraatte over de stand van zaken inzake het behalen van de Millennium Development Goals in 2015. Lees meer....

 

Glory conferenceEuropean Leadership Conference, 14-16 december.

In het sfeervolle conferentiecentrum in "Huize Glory" werd van 14 t/m 16 december de laatste ELC weekend conferentie van het jaar 2007 gehouden. Tim Miller, vicevoorzitter van de Europese tak van de UPF, verzorgde enkele PowerPoint presentaties over de grondbeginselen van de UPF. Op vrijdagavond was het thema: "Het vredesproces in het Midden Oosten", waarbij Dr. Willem van Eekelen, voormalig minister van defensie en staatssecretaris en warm voorstander van een verenigd Europa, een boeiend verslag gaf van zijn persoonlijke ervaringen tijdens twee recente MEPI conferenties in Israel en Palestina. Lees meer....

 

Terug naar de homepage

 

 

De Universal Peace Federation

is opgericht door Dr. Sun Myung Moon op 12 september 2005 in New York tijdens een vergadering van de Interreligieuze en Internationale Federatie voor Wereldvrede. De federatie is een NGO met een raadgevende status naar de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad binnen de VN).

De federatie werkt aan een wereldwijde cultuur van vrede die alle nationaliteiten, religies, rassen en culturen omvat.

De Federatie gaat er vanuit dat:

- God bestaat als schepper en ouder van de hele mensheid

- de mens in zijn essentie een spiritueel en moreel wezen is.

- het gezin de school van liefde is en de bouwsteen voor wereldvrede.

- de hoogste standaard voor menselijke verhoudingen een leven voor anderen is.

- interreligieuze samenwerking essentieel is voor wereldvrede.

Citaten uit Dr. Moon’s vredesboodschap:

De spil van het universum:

"Als we God zelf zouden vragen wat het centrum van het universum is , zou Hij ons zeggen dat het de relatie tussen ouder en kind is. Niets is meer betekenisvol dan dit. De ouder kind relatie definieert ook de fundamentele verhouding tussen God en mens."

Een wereld van vrede:

"De hemel is een wereld gevuld met ware liefde, waar iedereen altijd en overal ware liefde inademt. Het is een plek waar de hele schepping en alle mensen onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zoals de cellen in ons lichaam."

De geestelijke wereld:

"De geestelijke wereld bestaat werkelijk. Zij komt niet voort uit ons verlangen of onze verbeelding. Wij kunnen ook niet kiezen of we er wel of niet heen gaan. Net zoals God eeuwig en onveranderlijk is, zo ook is de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk."

Over ware liefde:

"De essentie van ware liefde is niet om zelf gediend te worden, maar het is geven en dienen voor het welzijn van anderen. “ “Ware liefde geeft, vergeet dat zij gegeven heeft en gaat zonder ophouden door met geven. Ware liefde geeft met een blij hart. De kracht van ware liefde is sterk genoeg om alle barrières af te breken die gevallen mensen opgebouwd hebben."


UPF - Kamelenspoor 60 - 3605 EC Maarssen.

Tel: 0346-572989 of 070-3835938.E-mail: info@upf-nederland.nl